Generalforsamling 2019

Referat fra grundejerforeningen Skuldelev-øst generalforsamling D. 15. Juni 2019 kl. 12.00

Generalforsamlingen var indkaldt med dagsorden iflg. vedtægterne.

Jørgen Bolgers blev som vanligt valgt som dirigent og forærede foreningen en dirigentklokke som blev flittigt brugt.

Formandens beretning http://xn--skuldelevst-ogb.dk/wp-content/uploads/Beretning-2019.pdf blev godkendt og ligeledes kassererens regnskab http://xn--skuldelevst-ogb.dk/wp-content/uploads/Regnskab-2018-19.jpg. Der var ikke nogen forslag fra bestyrelsen og kontingentet er uforandret.

Fra medlemmerne var et mundligt forslag til en “Velkomstpakke” med diverse oplysninger man som ny ejer kan have brug for. Det kigger vi på i bestyrelsen.

Så gik vi til valg af medlemmer, hvor de siddende alle fik genvalg. Som ny besyrelsessup er. Annemette, Engbakken 3 valgt for 1 år. Dan, Engbakken 9 blev valgt som revisor for 2 år.

Steen, Nicalaisensvej 4 blev valgt som revisorsup.

Under eventuelt spurgte vores søde værter fra Roskilde Roklub om nogen kunne hjælpe med at få fjernet sten fra ophalerstedet neden for Nicolaisensvej. Det bliver undersøgt p.t.

Også nabohjælp blev drøftet under dette punkt. Der findes en app som kan bruges til dette. Irene og Annemette ved hvad og hvor!

Efter generalforsamlingen var afsluttet i god ro og orden var det tid til den årlige hyggelige frokost. Samtidig brød uvejret løs, så vi blev inden for i det hyggelig klubhus, hvor der blev serveret sild og smørrebrød.

Efter et par hyggelige timer blev der ryddet op og alle gik hver til sit efter en hyggelig eftermiddag. Vi håber næste år at se flere af medlemmerne til denne gode dag.

Ref/Bodil, Engbakken 11.