Det begyndte i …..

De første grunde i foreningen blev sat til salg i april måned 1961. Der var ved starten 26 grunde til salg, 2 grundejere er senere blevet medlemmer af foreningen i 1980 og 1982.

På alle 26 grunde var der fra start tinglyst krav om dannelse af en grundejerforening. Foreningen blev dog først en realitet i juli 1964. Årsagen hertil var et par alvorlige slag om vandforsyningen, kaldet kampen om vandværket, og godkendelse af udstykningen, samt fredningsbestemmelser. Beklageligvis er der i årenes løb forsvundet papirer der kunne belyse sagernes rette sammenhænge mere grundigt.

Frank