Digelauget

Lidt om Digelauget …

Svineholmens Digelag er oprettet den 11. september 1923 af 10 driftige grundejere, som alle havde lodder i Svineholmen på Skuldelev mark. Grundejerne vedtog at opføre et nyt dige på 1.75 m på det nuværende diges plads, således at højvandet fra Roskilde Fjord kunne holdes ude. Vandet fra det inddigede areal bortledes gennem en sluse under diget. Udgifterne hertil fordeles mellem parterne efter indgået aftale. Hvis en ejers ejendom senere udstykkes, fordeles udgifterne på de nye grundejere for fremtiden.

Digelauget virker som en lille lukket forening, der ikke gør meget væsen af sig. Digelauget efterlever på ingen måde egne vedtægter og oplyser kun meget lidt om sig selv. Digelauget har en hjemmeside, men her er heller ikke megen information at hente om eventuelle aktiviteter.

 

Klik på billedet så bliver det større.

 

Prøver 098